Bắt đáy cổ phiếu nào trong dịch Corona?

Dương Bốn

Thứ sáu, ngày 31/01/2020 16:51 PM (GMT+7)

Bắt đáy cổ phiếu nào trong dịch Corona?

Bắt đáy cổ phiếu nào trong dịch Corona?

Trong báo cáo mới công bố, Vietinbank Securites đánh giá Virus Corona với trình tự bộ gen được báo cáo là giống từ 75 đến 80% trình tự bộ gen của virus SARS. Do đó việc xem xét diễn biến thị trường chứng khoán khi xảy ra dịch SARS có thể mang lại những bài học giá trị nhất định cho nhà đầu tư.