Bán vàng không niêm yết giá, hàng vàng bị phạt 50 triệu

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 10:09 AM (GMT+7)

Bán vàng không niêm yết giá, hàng vàng bị phạt 50 triệu

Chuyên mục : Pháp luật

Bán vàng không niêm yết giá, hàng vàng bị phạt 50 triệu

Nếu không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định thì sẽ bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.