Apax Holdings thêm kế hoạch phát hành tăng vốn

Trịnh Vũ Tường

Thứ ba, ngày 23/06/2020 10:05 AM (GMT+7)

Apax Holdings thêm kế hoạch phát hành tăng vốn

Apax Holdings thêm kế hoạch phát hành tăng vốn

Tờ trình bổ sung vừa được trình khi chỉ còn vài ngày nữa diễn ra kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Apax Holdings.