24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trần Hà My

ABIC: Chi phí bảo hiểm tăng mạnh, lợi nhuận quý 1 xập xình

Chuyên mục: Chứng khoán
ABIC: Chi phí bảo hiểm tăng mạnh, lợi nhuận quý 1 xập xình

Kết quả kinh doanh trong quý 1 năm nay của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) không có gì nổi trội khi lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm  chỉ tăng 4%, trong khi hoạt động tài chính giảm 4% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 2%, còn hơn 80 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm lần lượt giảm 1% và 18% nhừng nhờ giảm 84% dự phòng đã giúp cho doanh thu phí bảo hiểm của ABI tăng 11% so với cùng kỳ, đạt hơn 458 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tổng chi phí bảo hiểm chiếm hơn 239 tỷ đồng, tăng 17% khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 4%, lên mức gần 200 tỷ đồng.
ABIC: Chi phí bảo hiểm tăng mạnh, lợi nhuận quý 1 xập xình
Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 4%, còn gần 32 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7%, lên mức hơn 131 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng của ABI giảm nhẹ 2%, còn hơn 80 tỷ đồng.
Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABI giảm đến 98% so với cùng kỳ, còn gần 2 tỷ đồng chủ yếu do tiền chi cho hoạt động bảo hiểm, người lao động, chi khác cho hoạt động kinh doanh đều tăng mạnh.
ABIC: Chi phí bảo hiểm tăng mạnh, lợi nhuận quý 1 xập xình
Tổng tài sản của ABI tính đến cuối kỳ tăng 3% so với đầu năm, lên mức hơn 3,085 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 75% tổng tài sản, xấp xỉ đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn (153 tỷ đồng) và tài sản tái bảo hiểm (167 tỷ đồng) lần lượt tăng 56% và 18%.
Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn, chủ yếu nằm ở dự phí phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, xấp xỉ đầu năm, ở mức hơn 1,241 tỷ đồng.
Khang Di
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484