ABI – Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất ngành bảo hiểm

Đỗ Long Khánh

Thứ năm, ngày 02/07/2020 14:38 PM (GMT+7)

ABI – Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất ngành bảo hiểm

Chuyên mục : Chứng khoán

ABI – Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất ngành bảo hiểm

Nhìn chung, ABI là một doanh nghiệp có mô hình tương đối đơn giản nhưng lại đầy thú vị. Tương tự GEICO, mô hình hoạt động đơn giản chính là lợi thế cạnh tranh bền vững trong suốt 13 năm qua của ABI. Tuy không được hoàn hảo như GEICO, và vẫn còn nhiều nghi ngại về chất lượng Management – thứ mà tôi không có đủ thông tin để đánh giá, nhưng ở khía cạnh nào đó, đây vẫn là một cổ phiếu thú vị để chúng ta theo dõi.