3 kịch bản của thương chiến Trung - Mỹ trong năm 2020

Trần Dương Quang

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 10:20 AM (GMT+7)

3 kịch bản của thương chiến Trung - Mỹ trong năm 2020

Chuyên mục : Tin quốc tế

3 kịch bản của thương chiến Trung - Mỹ trong năm 2020

Triển vọng kinh tế Trung Quốc vẫn đúng như dự báo năm 2019 và có tiềm năng tăng trưởng dài hạn trong năm 2020 nhờ các cải cách cấu trúc và giảm nợ.