Thạch Thảo

13 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2020

Chủ đề: Tài chính
13 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2020

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2770/QĐ-BTC về việc công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2020.

Theo đó, năm nay có 13 tổ chức được lựa chọn và xác định là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ, thực hiện theo cơ chế được quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong danh sách này có 3 công ty chứng khoán, 9 ngân hàng thương mại và 1 công ty thành viên của Agribank.

Theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP, “Nhà tạo lập thị trường” là tổ chức được Bộ Tài chính lựa chọn để thực hiện quyền, nghĩa vụ trong việc phát hành, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước theo quy định.

Có các điều kiện quy định khi đăng ký nhà tạo lập thị trường như: là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; có vốn chủ sở hữu thực có trên báo cáo tài chính được kiểm toán của ba năm liền kề trước năm đăng ký làm nhà tạo lập thị trường không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật liên quan; có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm…

Những nhà tạo lập này phải tuân thủ quy trình đánh giá để duy trì tư cách nhà tạo lập thị trường. Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 hàng năm, nhà tạo lập thị trường phải gửi Bộ Tài chính báo cáo về kết quả tham gia thị trường trong kỳ đánh giá từ ngày 01 tháng 11 năm liền kề đến ngày 31 tháng 10 năm hiện hành.

Căn cứ báo cáo của nhà tạo lập thị trường và cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính sẽ đánh giá điều kiện duy trì tư cách nhà tạo lập thị trường và công bố trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đối với những nhà tạo lập thị trường không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Tài chính có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, hàng năm có việc xếp hạng nhà tạo lập thị trường, căn cứ kết quả tham gia trên thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp và tỷ trọng đánh giá của từng tiêu chí trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng nhà tạo lập thị trường.

Căn cứ vào tình hình phát triển của thị trường, Bộ Tài chính sử dụng kết quả đánh giá xếp hạng để duy trì tư cách nhà tạo lập thị trường.

Theo quy định, nhà tạo lập thị trường có các quyền lợi như: là đối tượng duy nhất được tham gia vào các phiên phát hành, mua lại hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ theo phương thức đấu thầu; được ưu tiên lựa chọn làm tổ chức bảo lãnh chính đối với các đợt phát hành trái phiếu Chính phủ và công trái xây dựng Tổ quốc theo phương thức bảo lãnh; được Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu Chính phủ để đảm bảo thanh khoản theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này; được ưu tiên tham gia các phiên thỏa thuận mua lại hoặc thỏa thuận hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ theo thông báo của Bộ Tài chính.

Nhà tạo lập thị trường bị xem xét loại bỏ tư cách thành viên theo một trong các trường hợp như: bị thu hồi hoặc bị rút Giấy phép kinh doanh; tạm ngừng kinh doanh, hoặc bị giải thể, phá sản; hoạt động kinh doanh bị kiểm soát đặc biệt theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không đáp ứng đủ điều kiện duy trì nhà tạo lập thị trường theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định này…

13 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2020

Thanh Bình

bizlive

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Mọi thông tin trên 24HMoney được cung cấp từ người dùng và nguồn tin chính thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng thông tin này trong hoạt động đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đăng tải trên MXH 24HMoney.

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề
Xem thêm Xem thêm