Giải thích thuật ngữ: Throwback

Ngược lại với Pullback chính là Throwbacklà hiện tượng mà khi giá quay trở lại sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên sau khi phá vỡ, ngưỡng kháng cự hiện tại hoạt động như ngưỡng hỗ trợ và giá có thể tiếp tục tăng lên.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Throwback"