Giải thích thuật ngữ: Thị trường liên ngân hàng

Là thị trường giữa các ngân hàng mà ở đó các ngân hàng có thể mua bán (ngoại hối, trái phiếu…) hoặc vay mượn (vốn, trái phiếu) lẫn nhau.