Giải thích thuật ngữ: Kinh tế số

Hay còn gọi là kinh tế kỹ thuật số bao gồm các thị trường kinh tế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số để tạo cho việc giao dịch, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua phương thức thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến.