Giải thích thuật ngữ: Cá mập

Là từ lóng của dân đầu tư chứng khoán nói về các nhà đầu tư có số vốn lớn, các tổ chức hoặc cá nhân chuyên đầu tư chứng khoán trong và ngoài nước mà những giao dịch của họ có tác động gây ảnh hưởng lớn đến thị trường, giá cả thị trường.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cá mập"