Giải thích thuật ngữ: Lợi nhuận sau thuế

Hay còn gọi là lãi ròng - khoản tiền doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí trong quá trình họat động sản xuất và đóng các loại thuế theo quy định

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lợi nhuận sau thuế"