Giải thích thuật ngữ: Lãi suất cắt cổ

Từ lóng chỉ những khoản vay có lãi suất cao hơn quy định của nhà nước, thường trên 100%/năm. Các tổ chức tín dụng đen thường cho vay với "lãi suất cắt cổ"

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lãi suất cắt cổ"