24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Đá quý

Bao gồm kim cương (hạt xoàn), ruby (hồng ngọc), orot (lục bảo ngọc), saphia (bích ngọc), ngọc trai (trân châu) và các loại đá quý khác.