Giải thích thuật ngữ: Đất thổ cư

Là thuật ngữ dùng để chỉ loại đất phi nông nghiệp, nơi có thể xây dựng các công trình nhà ở