Giải thích thuật ngữ: Nhà liền kề

Những ngôi nhà gần nhau được xây dựng và bố trí theo kết cấu cố định. Những ngôi nhà liền kề này thường có cấu trúc giống nhau và được khá nhiều các hộ gia đình có thu nhập cao sử dụng trong vài năm gần đây.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Nhà liền kề"