Giải thích thuật ngữ: Bắt đáy

Là việc khi giá cổ phiếu giảm sâu, nhà đầu tư cho rằng cp đang có giá quá rẻ và nghĩ rằng không thể xuống được nữa nên bắt đầu đặt lệnh mua vào. Hành động mua vào đó được gọi là "bắt đáy".