Giải thích thuật ngữ: Chuyển giá

Là việc doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán với công ty con, công ty có chung chủ sở hữu hoặc các nhóm có liên quan đến nhau với mức giá không theo giá thị trường (thường là bán giá cao hơn thị trường hoặc mua với giá thấp hơn thị trường). Từ đó có thể điều chỉnh các báo cáo kế toán theo hướng có lợi và trốn nghĩa vụ thuế. ví dụ: tăng chi phí lên, giảm doanh thu xuống để chỉ phải nộp thuế ở mức thấp. Có thể hiểu, chuyển giá là hành vi của chủ thể kinh doanh tác động đến giá cả nhằm thay đổi giá trị trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ với các bên trong tập đoàn hay nhóm liên kết.Giá giao dịch có thể được xác định lại như vậy là do (1) Quyền tự do định đoạt trong kinh doanh; (2) Các chủ thể trong cùng một tập đoàn hay nhóm liên kết có chung lợi ích nên sự khác biệt về giá không làm thay đổi lợi ích toàn cục.(3) Việc thay đổi giá tuy không làm thay đổi tổng lợi ích nhưng lại làm thay đổi tổng nghĩa vụ thuế do nghĩa vụ thuế được chuyển từ nơi bị điều tiết cao sang nơi bị điều tiết thấp hơn và ngược lại.*Vấn đề chuyển giá đang làm đau đầu các nhà quản lý Việt Nam, nhất là ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bởi họ có nhiều công ty con, công ty mẹ ở nhiều quốc gia với những chính sách thuế khác nhau.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Chuyển giá"