Giải thích thuật ngữ: Giá sàn

Là mức giá thấp nhất có thể giao dịch được trong 1 phiên giao dịch tính trên % biến động giá tham chiếu tùy theo quy định từng sàn:

Tại HoSE, giá không thấp hơn tham chiếu -7%

Với sàn HNX, giá không thấp hơn tham chiếu -10%

Sàn UpCom, giá không thấp hơn tham chiếu -15%