Giải thích thuật ngữ: Giá trần

Là mức giá cao nhất có thể giao dịch được trong 1 phiên giao dịch.

Tại sàn HoSE, giá trần cao hơn tối đa 7% so với giá tham chiếu.Tại sàn HNX, giá trần cao hơn tối đa 10% so với giá tham chiếu.Tại sàn UpCom, giá trần cao hơn tối đa 15% so với giá tham chiếu.