Giải thích thuật ngữ: Nợ trên vốn CSH

Nợ trên vốn CSH còn gọi là tỉ lệ đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp, là tỉ lệ tính trên số tiền vốn mà doanh nghiệp đang vay nợ bên ngoài và số vốn các cổ đông của công ty sở hữu. Đây là một chỉ báo thường dùng trong phân tích cơ bản, có thể dễ dàng thấy được từ bảng cân đối kế toán.Ví dụ đơn giản, bạn có 200 triệu (đây là vốn chủ sở hữu), nhưng để mua được 1 chiếc ô tô để chạy taxi, bạn cần vay ngân hàng thêm 400 triệu (đây là nợ), như vậy tỉ lệ đòn bẩy tài chính của bạn là 400 triệu /200 triệu = 2.Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính càng cao thì rủi ro về thanh khoản càng cao. Doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính càng thấp thì càng an toàn. Mỗi ngành lại có một tỉ lệ an toàn tương đối khác nhau. Tỷ số này cho biết quan hệ giữa vốn huy động bằng đi vay và vốn chủ sở hữu. Tỷ số này nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp ít phụ thuộc vào hình thức huy động vốn bằng vay nợ; có thể hàm ý doanh nghiệp chịu độ rủi ro thấp. Tuy nhiên, nó cũng có thể chứng tỏ doanh nghiệp chưa biết cách vay nợ để kinh doanh và khai thác lợi ích của hiệu quả tiết kiệm thuế.Khi dùng tỷ số này để đánh giá cần so sánh tỷ số của một doanh nghiệp cá biệt nào đó với tỷ số bình quân của toàn ngành.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Nợ trên vốn CSH"