Giải thích thuật ngữ: Nằm sàn

Khi giá cổ phiếu rớt xuống mức sàn (mức giá thấp nhất trong biên độ giao dịch) thì các nhà đầu tư gọi là nằm sàn.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Nằm sàn"