Giải thích thuật ngữ: Chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of deposit / CDs/ CD) là một loại Giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác.

Chứng chỉ tiền gửi áp dụng lần đầu tiên ở Mỹ lần đầu tiên vào năm 1961, sau đó được lưu hành ở Anh.  Tại Việt Nam, chứng chỉ tiền gửi mới chỉ xuất hiện những năm gần đây và chưa được phổ biến rộng rãi.

Với Chứng chỉ tiền gửi, người sở hữu có thể:  Được hưởng lãi trên số tiền đã mua; Được quyền cho, tặng và chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và tổ chức phát hành cùng các quyền lợi khác do tổ chức phát hành quy định.

Chứng chỉ tiền gửi tương tự như Tiền gửi tiết kiệm nhưng khác ở chỗ nó có lãi suất cao hơn và được phép chuyển nhượng;

 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Chứng chỉ tiền gửi"