Giải thích thuật ngữ: Lợi suất

Thuật ngữ ngày mô tả thu nhập hàng năm thu được từ một khoản đầu tư, thường là tỉ lệ phần trăm số tiền đầu tư. Tùy theo phương thức đầu tư mà khoản lãi này sẽ có những tên gọi khác nhau.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lợi suất"