Giải thích thuật ngữ: Gọi vốn

Gọi vốn (Tiếng Anh: crowdfunding) là hình thức kêu gọi sự góp đỡ của cộng đồng để giúp chủ một dự án hay người nghĩ ra một ý tưởng hoàn thành những dự án hay sản phẩm của họ khi họ có ý tưởng nhưng lại không có tiền để thực hiện dự án của mình.

Để hình dung cụ thể hơn về hình thức gọi vốn (crowdfunding), trang firststep.vn (một trong những trang crowdfunding uy tín tại Việt Nam) định nghĩa về gọi vốn (crowdfunding) như sau: Khi bạn có ý tưởng về một giải pháp mang lại lợi ích cho cộng đồng nhưng bạn không có vốn, không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng để thực hiện dự án, bạn gặp gỡ mọi người, trình bày ý tưởng, kêu gọi ủng hộ tài chính từ cộng đồng để bạn thực hiện ý tưởng của mình. Hình thức này được nói ngắn gọn là gọi vốn hoặc nói theo Tiếng Anh là crowdfunding.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Gọi vốn"