Giải thích thuật ngữ: Mua đuổi

Là mua khi giá cổ phiếu liên tục tăng và nhà đầu tư quyết tâm mua bằng được để nắm quyền sở hữu với kỳ vọng giá cổ phiếu đó sẽ tiếp tục tăng ở những phiên tiếp theo. 

Để đạt được mục đích nhanh chóng khớp lệnh, nhà đầu tư mua đuổi thường sử dụng lệnh mua MP (lệnh được ưu tiên khớp ngay ở mức giá tốt nhất khi có người bán tại thời điểm gần nhất).

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Mua đuổi"