Giải thích thuật ngữ: Cho vay thế chấp

Là hình thức vay vốn mà người đi vay phải thế chấp với người cho vay bằng tài sản (xe hơi, nhà cửa, bất động sản) hoặc các giấy tờ có giá trị (Cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu v.v…) để đổi lấy một khoản tiền phục vụ mục đích kinh doanh hoặc cá nhân người đó. Hình thức vay thế chấp thường được sử dụng trong các khoản vay lớn.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cho vay thế chấp"