Giải thích thuật ngữ: Tín dụng đen

Chỉ việc cho vay nặng lãi với lãi suất vượt quá quy định của nhà nước. Tín dụng đen tồn tại dưới hình thức cho vay tín chấp, bốc họ, hỗ trợ tài chính. Tín dụng đen thường được điều hành, cung cấp bởi các đối tượng giang hồ.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tín dụng đen"