Giải thích thuật ngữ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Là ngân hàng thương mại được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần.

Ví dụ:

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng An Bình (ABBank), Ngân hàng Ngoại thương (VietcomBank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (ViettinBank) v.v…

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Ngân hàng Thương mại Cổ phần"