Giải thích thuật ngữ: Ngân hàng thương mại nhà nước

Ngân hàng thương mại nhà nước (Tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu) được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Trước đây, một số ngân hàng thương mại do làm ăn thua lỗ đã được NHNN mua lại với giá 0 đồng và chuyển tên gọi thành Ngân hàng thương mại nhà nước.

Ví dụ:

Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), Ngân hàng Xây Dựng (Construction Bank), Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (Global Petro Bank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Ngân hàng thương mại nhà nước"