Giải thích thuật ngữ: Phân lô bán nền

Thuật ngữ chỉ việc chia nhỏ từng lô đất trong một dự án quy hoạch xây dựng và bán đất sạch, chưa có công trình nào được xây dựng bên trên. Khi triển khai dự án “phân lô bán nền”, nhà đầu tư (người mua) sẽ tự xây dựng công trình của mình trên lô đất đã mua theo quy hoạch chung đã được cơ quan chức năng phê duyệt

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Phân lô bán nền"