menu
24hmoney

Bài của Như Quỳnh Stock

Ảnh đại diện Pro
Cổ phiếu có mẫu hình tăng giá giống GVR
GVR tăng giá mạnh ngoài đến từ BĐS KCN vào sóng còn đến từ mẫu hình cốc tay cầm đã được hình thành từ 5 tháng, cộng thêm xác suất thành công của mẫu hình này 62% và xác suất thất bại phải cắt lỗ chỉ 5%.
Cổ phiếu có mẫu hình tăng giá giống GVR. GVR tăng giá mạnh ngoài đến từ BĐS KCN vào sóng còn đến từ  ...
Nội dung bài phân tích
✔ Cổ phiếu xuất hiện mẫu hình cốc tay cầm kinh điển như GVR
✔ Phân tích cơ bản, kỹ thuật điểm mua của cổ phiếu
GVR tăng rất mạnh và đem lại lợi nhuận rất tốt, AC theo dõi video để tham khảo cổ phiếu có mẫu hình như GVR nhé
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

1,286.80

+4.50 (+0.35%)

Biểu đồ mã VN-INDEX
12 Yêu thích
1 Bình luận 1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ