Xuất hiện công cụ mở khóa iCloud miễn phí, cứu sống iPhone 'cục gạch'

Dương Mạnh

Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:19 AM (GMT+7)

Xuất hiện công cụ mở khóa iCloud miễn phí, cứu sống iPhone 'cục gạch'

Xuất hiện công cụ mở khóa iCloud miễn phí, cứu sống iPhone 'cục gạch'

Công cụ mở khóa iCloud mới hỗ trợ các model từ iPhone 5S đến iPhone X, chạy hệ điều hành iOS 12.3 trở lên.