WHO: Các số liệu không nói dối, chưa bao giờ là quá muộn để kiểm soát dịch Covid-19

Thúy Hạnh

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 14:35 PM (GMT+7)

WHO: Các số liệu không nói dối, chưa bao giờ là quá muộn để kiểm soát dịch Covid-19

Chuyên mục : KT vĩ mô

WHO: Các số liệu không nói dối, chưa bao giờ là quá muộn để kiểm soát dịch Covid-19

WHO hối thúc các nước bị ảnh hưởng bởi Covid-19 phải "nhận thức" về tình hình đại dịch trong dân chúng và "kiểm soát" sự lây lan.