Vụ MobiFone mua AVG: Bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi thư động viên gia đình nộp 3 triệu USD

Sao Mai

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 18:15 PM (GMT+7)

Vụ MobiFone mua AVG: Bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi thư động viên gia đình nộp 3 triệu USD

Vụ MobiFone mua AVG: Bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi thư động viên gia đình nộp 3 triệu USD

Vụ MobiFone mua AVG: Bị cáo Nguyễn Bắc Son gửi thư động viên gia đình nộp 3 triệu USD