Vũ Hán bị cách ly: Người dân mệt mỏi, bệnh viện quá tải, lương thực cạn kiệt