Vỡ trận dự án thu phí tự động không dừng

Dương Mạnh

Thứ năm, ngày 21/11/2019 10:10 AM (GMT+7)

Vỡ trận dự án thu phí tự động không dừng

Vỡ trận dự án thu phí tự động không dừng

Cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư sẽ phải nỗ lực tháo gỡ khó khăn để đưa 2 dự án thu phí tự động không dừng theo hình thức hợp đồng BOO trở về đúng quỹ đạo.