VNM ETF ghi nhận 4 tuần hút vốn liên tiếp

Quỳnh Như

Thứ tư, ngày 01/07/2020 13:10 PM (GMT+7)

VNM ETF ghi nhận 4 tuần hút vốn liên tiếp

Chuyên mục : Chứng khoán

VNM ETF ghi nhận 4 tuần hút vốn liên tiếp

Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục hút vốn nhẹ trong tuần giao dịch từ ngày 22-26/06/2020.