Việt Nam trở thành nước có dân số siêu già vào năm 2050

Vy Lam

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 20:55 PM (GMT+7)

Việt Nam trở thành nước có dân số siêu già vào năm 2050

Việt Nam trở thành nước có dân số siêu già vào năm 2050

Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo do Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức.