Việt Nam không cấm bay quốc tế: Vì sao các hãng chưa bay thường lệ?

Hoàng Trung

Thứ tư, ngày 24/06/2020 14:21 PM (GMT+7)

Việt Nam không cấm bay quốc tế: Vì sao các hãng chưa bay thường lệ?

Việt Nam không cấm bay quốc tế: Vì sao các hãng chưa bay thường lệ?

Tuy Việt Nam không cấm bay quốc tế nhưng do diện hành khách được nhập cảnh chưa phải là khách du lịch, khách phổ thông nên các hãng chưa bay quốc tế thường lệ.