Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về công khai minh bạch ngân sách

Trần Phong

Thứ tư, ngày 01/07/2020 11:36 AM (GMT+7)

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về công khai minh bạch ngân sách

Chuyên mục : Tài chính

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về công khai minh bạch ngân sách

Kết quả khảo sát MOBI 2019 cho thấy mức độ công khai ngân sách của các bộ, cơ quan Trung ương đã có sự cải thiện so với năm 2018, điểm số trung bình đạt 21,2 điểm, tăng 10,2 điểm so với MOBI 2018.