Viện sĩ Trung Quốc: SARS-CoV-2 đang tăng tốc biến chủng

Mai Lan

Thứ hai, ngày 06/07/2020 12:06 PM (GMT+7)

Viện sĩ Trung Quốc: SARS-CoV-2 đang tăng tốc biến chủng

Chuyên mục : KT vĩ mô

Viện sĩ Trung Quốc: SARS-CoV-2 đang tăng tốc biến chủng

Theo của chuyên gia Trung Quốc, SARS-CoV-2 là loại virus đầy "trí tuệ" và sẽ tăng tốc biến chủng, tiến hóa để thích ứng với môi trường vật chủ mới.