[Video] Nhân vụ mất tiền TP Bank: Quy trình kiểm soát tại nhiều ngân hàng đang tồn tại những lổ hổng

Trương Thanh Đức

Thứ ba, ngày 19/11/2019 08:41 AM (GMT+7)

[Video] Nhân vụ mất tiền TP Bank: Quy trình kiểm soát tại nhiều ngân hàng đang tồn tại những lổ hổng

Chuyên mục : Chuyên gia

[Video] Nhân vụ mất tiền TP Bank: Quy trình kiểm soát tại nhiều ngân hàng đang tồn tại những lổ hổng

Ngành làm tiền thường xuyên bục những lỗ hổng không nhỏ & khó bịt. 99,99% thủ phạm chính là nhân viên trong hàng nghìn vụ mất tiền.