[Video] Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và thu nhập cốt lõi khi chọn cổ phiếu (Phần 2)

Hiếu Vương

Thứ hai, ngày 16/12/2019 09:56 AM (GMT+7)

[Video] Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và thu nhập cốt lõi khi chọn cổ phiếu (Phần 2)

[Video] Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và thu nhập cốt lõi khi chọn cổ phiếu (Phần 2)

Đa phần Nhà Đầu Tư đều có chung những nỗi trăn trở trước khi quyết định chọn mua một mã cổ phiếu như: Doanh nghiệp có sử dụng tài sản hiệu quả hay không? Nhìn vào chỉ số nào để đánh giá đó là một cổ phiếu tốt? Đâu là nguồn thu cốt lõi của doanh nghiệp?