[Video] Alibaba xây dựng "đội quân KOL" livestream bán hàng

Nguyễn Chung Chính

Thứ năm, ngày 25/06/2020 13:08 PM (GMT+7)

[Video] Alibaba xây dựng "đội quân KOL" livestream bán hàng

[Video] Alibaba xây dựng "đội quân KOL" livestream bán hàng

Alibaba đặt mục tiêu biến 100.000 KOL thành đại sứ bán hàng trong năm nay và con số đó sẽ tăng lên 1 triệu người vào năm 2023.