Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nCoV?

Đồng Khoa

Thứ bảy, ngày 01/02/2020 08:17 AM (GMT+7)

Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nCoV?

Vì sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh nCoV?

Dịch bệnh nCoV hiện đang diễn biến rất phức tạp. Chúng ta đã và đang triển khai các giải pháp phòng, chống còn mạnh hơn cả khuyến cáo của WHO. Do vậy cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, đồng thời cần thống nhất các tiêu chí để tham mưu cho cấp có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật vào đúng thời điểm.