USD tiếp tục "thống trị" trong các đồng tiền thanh toán quốc tế

Hương Mai

, ngày 15/12/2019 05:41 AM (GMT+7)

USD tiếp tục "thống trị" trong các đồng tiền thanh toán quốc tế

USD tiếp tục "thống trị" trong các đồng tiền thanh toán quốc tế

Đồng bạc xanh hiện diện trong khoảng 88% toàn bộ số giao dịch ngoại tệ thế giới trong suốt 18 năm qua.