Ứng phó khẩn cấp dịch bệnh corona tại sân bay quốc tế Nội Bài