UIC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Lê Nam

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 09:11 AM (GMT+7)

UIC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

UIC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (HOSE: UIC) thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông tỷ lệ 20% (2,000 đồng/cp) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.