Tỷ lệ thất nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng

Thạch Thảo

Thứ tư, ngày 20/11/2019 12:37 PM (GMT+7)

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng

Chuyên mục : Tin quốc tế

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục gia tăng

Các cuộc biểu tình diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) nhiều tháng qua khiến triển vọng kinh tế của đặc khu này bị ảnh hưởng nặng nề.